Ako pomislimo, u građevinstvu malo takvih elemenata ima koji se lako mobiliziraju. Ovu prednost nosi u sebi cerada. Vlakno cerade je lako i gipko, lakos se pregiba, i lako se sklapa. Onda, ako je to potrebno, praktički može se držati i na malom mestu. Od cerade proizvodimo i šatore i sve vrste cerade.

Ove prednosti u našem društvu, što se sve brže razvija, neiskorištava samo privatna svera. Organiziraju sve više privremene priredbe. Uljeti sve prekrivaju šatori za festivale, a posle krajem ljeta nestanu. Za izvedbu takve privremene priredbe je najbolji materijal cerada. Više puta se dogodi, da se ne izgradi cela građevina od cerade to su npr. tende, otvoreni delovi restorana, pivnice, ili dvorišni suncobrani, vjetrobrani.


Šator nije novi izum, več su i našiprethodnici voljeli koristit.Naša firma postoji već dugo,
ali moramo priznati,huni (naši prethodnici) još nisu spavali u našim šatorima.

Prihvaćamo proizvodnju svakog tipa šatora, šator za priredbe, šator za prodavanje, pivski šator, šator za tulum, šator za piacu (tržnicu). Kod nas nije ograničen ni tip, ni veličina šatora. Ako vam je potrebna mobilna garaža ili banneri, nama nije ni to nemoguće.Možete svuda izgradit dom, imajte šator od Dávid Cerade.