clip_image007
U mađarskoj i susednim državama javna sigurnost stalno se pogoršava. Novinari i medija sve više prikazuju vesti o krađi, veliki deo toga iznosi krijumčarejne goriva na cestama, i krađa drugih vrednosnih tereta. Više puta nestanu kompletne pošiljke, to iznosi štetu, koja košta više milijardi oštečenoj firmi. Ako sljedimo sve date mere opreza, probleme možemo zaobić, ili ako nevolju ne možemo zaobić, kasnije hapšenje možemo ubrzat ili pripremit.

Patenatfirme Dávid Cerada Reklama i firme Secret Control GPS unapređuje obezbeđenje tovara. Javnu sigurnost ne možemo poboljšati, ali vašu ceradu možemo.Zaštitna cerada se proizvodi od nehrđajuće čelićne žice, debljine 2 – 5 mm, sa električnim spojevima se rešavaju. Estetički izgled je isti kao i kod klasične cerade.Diferencija se pokazuje onda ako se platno raširi (naprimer: lopovi rastrgaju), onda to odmah uključi alarm, i preko GPS-a pokazuje provalu.Izvršenje popravka:

žica se smesti na unutarnju stranu nove ili već upotrebljene cerade, ili zavarivanjem gurte (pojasi koji se mogu zavarivati), one se spajaju posebno i ujedno štiti žice – kod cerade na bočnim stranama, prednjih strana ili zadnjih strana- su smještene ispod gurte ili nepoderive vrpce. (Nepoderive vrpce su takve trake cerade, koje imaju različitu širinu, zavarene su na kamionske cerade – one zaštićuju protiv istrošenosti, koje nastanu trenjem delova, koji su u kontaktu sa metalnom konstrukcijom.) Kod rabljene cerade, i cerade sa španerom: najprije uklonimo španere, zato da uradimo sve do donjeg dela bočne cerade i ispod dužine španera i žice. (Španeri su upotrebljeni da ceradu naprezanjem priključe za šasiju.)

Ostale prednosti:

Cerade koje poseduju MABISZ sertifikat imaju i druge prednosti osim da otežavaju fizičku provalu. Ukoliko ipak nastane provala, i oštete se žice, te provod struje se prekine, popravak se jednostavno učini, oštečeni delovi se mogu zameniti, ili dopuniti umesto izmene cele cerade.